Zásady ochrany osobních údajů


Úvodní ustanovení

 1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Martin Schroll , IČO: 08742928, se sídlem Travná 44, Travná 790 70 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101 / 2000 Sb., O ochraně osobních údajů (dále jen „ zákon o ochraně osobních údajů “) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracované tyto osobní údaje:

  • jméno a příjem
  • název společnosti
  • e-mailem
  • telefonní číslo
  • dodací adresa
  • fakturační adresa
 1. Jméno, příjem, název společnosti, telefonní číslo, dodací adresa, fakturační adresa a e-mail zpracovává Správce za účelem zaslání objednaného zboží, poskytnutí služeb, provedení plateb, vystavení účetních dokladů, provádění zákaznických soutěží a zasílání obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední objednávky.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoli zpět, a to například zaslat e-mailem nebo dopisem na kontaktní údaje Správce.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké jsou vaše osobní údaje zpracovány,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si nás přístup k následujícím údajům a tyto nechat aktualizovat nebo upravit,
  • požadovat po nás výměnu těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností je třeba zpracovat osobní údaje obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Správce pověřuje jako zpracovatele osobních údajů Poskytovatele služby WebSnadno blíže uvedeného na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?personal.